icons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All-27icons_All_croppednoun_10551_ccicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_croppedicon/closeicons_All_croppedicons_All_croppedicons_All_cropped

Nous utilisons des cookies afin de vous fournir la meilleur expérience en ligne possible. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies en accord avec notre politique d'utilisation des cookies. Pour plus d'informations, vérifiez notrePolitique de confidentialité

Houtpellets en COP26

09 March 2022

COP26 – Wat is me dat voor iets?

Eind 2021 is de zesentwintigste klimaattop (COP26) in Glasgow (Schotland) niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Deze klimaattop had als doel met de afgevaardigden van alle landen ter wereld samen te zitten om via een ambitieus plan de acties op wereldniveau op te voeren om zo tot een oplossing voor de klimaatcrisis te komen. Het doel is nog steeds om de verplichtingen van het Akkoord van Parijs na te komen, en voornamelijk dan de verplichting om de opwarming van de planeet met 1,5 graden aan te houden ten opzichte van de pre-industriële niveaus.

Wat hebben pellets hier nu mee te maken? Heel eenvoudig, zij spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatopwarming, maar niet alle pellets! Een woordje uitleg.

De rol van de biomassa en pellets in deze strijd.

Als antwoord op de COP26 heeft de Europese Unie in juli 2021 een stappenplan ter beperking van de klimaatverandering gepubliceerd. Dit plan omvat in het bijzonder de verplichting om 38,5% energie uit hernieuwbare bronnen te winnen en tegelijkertijd ook onze afhankelijkheid van fossiele energie af te bouwen. Pellets behoren uiteraard tot die hernieuwbare energiebron en zorgen er ook voor dat de EU de afbouw kan inzetten van het gebruik fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en olie. Deze fossiele brandstoffen zijn eindig, maar de ontginning ervan is ook duur en zorgt voor een grote uitstoot van broeikasgassen.

Niet alle pellets helpen bij deze strijd.

Even een belangrijk punt. Niet alle gebruikte pellets (zowel voor de landen die er elektriciteit mee produceren als deze in de kachel bij u thuis) zijn klimaatvriendelijk. Om bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

· De pellets moeten afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen. Dit punt is van fundamenteel belang.

Een duurzaam beheerd bos neemt immers meer koolstof op dan een niet-duurzaam beheerd bos. Waarom? Simpelweg omdat jonge bomen meer koolstof opnemen dan volgroeide bomen. Daarbovenop komt nog dat een duurzaam beheerd bos voortdurend uitgedund wordt. Dit houdt in dat er selectief gekapt wordt, zodat het bos niet verzadigd wordt op qua dichte bomenbegroeiing, wat hun groei tegenhoudt. Ten slotte worden duurzaam beheerde bossen ook constant opnieuw aangeplant. Dit staat in scherp contrast met de bossen die vrijwel op een wilde manier zomaar gekapt worden, zonder de intentie te hebben deze opnieuw aan te planten.

Bij BADGER Pellets® staat het “PEFC”-label garant voor ontgonnen hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen.

· De pellets moeten afkomstig zijn van bijproducten van het zaag-proces.

Bij BADGER Pellets® worden de pellets vervaardigd uit het zaagsel dat afkomstig is van het zaag-proces tijdens de productie van de paletten-afdeling. We hebben als doel het hout in al zijn vormen een nieuwe waarde te geven en zelfs dus de resten van het zagen te herwaarderen. Bij BADGER Pellets® worden de bomen dus niet rechtstreeks vermalen en in zaagsel omgezet. Bij ons wordt het hout eerst gezaagd om er planken van te produceren voor onze paletten-afdelingen en het restzaagsel wordt gebruikt om pellets mee de produceren.

· De pellets moeten het resultaat zijn van een ecologisch verantwoordelijk productieproces.

Bij BADGER Pellets® bijvoorbeeld, is de warmte die gebruikt wordt om het zaagsel te drogen, recuperatie-energie (die dus anders verloren zou gaan). Deze energie is afkomstig van ons turbine-proces (een proces dat deel uitmaakt van onze productie van groene elektriciteit). Dit houdt dus is dat er geen extra energie moet worden opgewekt voor het droogproces van het zaagsel, wat dus de CO²-impact van de productie van pellets extra vermindert.

· Het hout moet uit lokale bossen komen.

Het is dus hypocriet en helemaal niet klimaatvriendelijk om pellets voor te stellen die zogezegd hun steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming, terwijl deze pellets dan afkomstig zijn van bossen uit niet-aangrenzende landen. In bepaalde gevallen wordt het hout (soms de pellets zelf) geïmporteerd over langere afstanden (per boot of vrachtwagen), wat dus de ecologische voetafdruk alleen meer drastisch groter maakt.

Als toppunt van klimaatfraude gebeurt het zelfs dat de pellets vanuit het buitenland worden ingevoerd om dan in België in zakken verpakt te worden en dat de verpakker zich toch voordoet als een bedrijf dat lokale pellets verkoopt.

Bij BADGER Pellets® staat het ‘BOIS LOCAL’-label er garant voor dat uw pellets vervaardigd worden uit regionaal afkomstig hout, ontgonnen in een straal van 200 km rond onze productie-sites. Uw pellets van het merk BADGER Pellets® zorgen dus evenzeer voor lokale werkgelegenheid.

· De pellets moeten milieubewust zijn… zelfs op het gebied van de verpakking.

Bij BADGER Pellets® worden zakken gebruikt die geproduceerd zijn uit gerecycleerd papier om zo consequent te blijven ten opzichte van het ons zelf opgelegde doel: zorg dragen voor het milieu.

Weet dat wij ook volop investeren in het plaatsen van zonnepanelen in al onze verschillende vestigingen om onze (en dus ook de uwe!) ecologische voetafdruk te verkleinen.

Als besluit

We bevinden ons in een cruciaal tijdperk, een tijdperk waarin de internationale gemeenschap zichzelf ambitieuze doelen oplegt en waarin elk individu, elk gezin zich bewust wordt van zijn of haar verantwoordelijkheid op het gebied van de consumptie-keuzes, en voornamelijk dan die van de energie.

Spijtig genoeg zijn er toch malafide spelers op de markt die een product voorstellen dat de ecologische engagementen niet nakomt. Hun enig doel is geld binnenrijven en hun werkwijze hierbij is gebaseerd op het profiteren van de opkomst van het milieubewustzijn. Geïmporteerde pellets vanuit het buitenland zijn naast een risico op het gebied van de kwaliteit ervan, ook een ecologische ramp, want de normen en eisen zijn allesbehalve dezelfde.

Denk eraan, enkel de hierboven vermelde labels label en certificaten (PEFC, Bois Local) garanderen lokale en duurzaam beheerde grondstoffen.